ครม.ขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน

ครม.ขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน

ครม.ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

วันนี้ (19 ก.พ. 56) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี         โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยกำหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556


***********************
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
ชมพูนุท / รายงาน

ครม.ขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน  ครม.ขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน Reviewed by Sopheap Chhin on 3:05:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.