นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556 ชื่นชมการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องยาวนาน เป็นแบบอย่างอันดีในการส่งเสริมประเพณีเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางสังคม ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานนมัสการพระธาตุพนมให้เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์ เป็นประเพณีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แสดงถึงการสืบต่อประเพณีอันดีงาม รักษามรดกอันล้ำค่าให้ดำรงมั่นคงยั่งยืน

วันนี้ (18 ก.พ.56) เวลา 15.00 น. ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556 โดยมีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว

เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณงาน นายกรัฐมนตรีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้ว่าราชการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ในงานเทศกาลเพ็ญเดือนสามแต่ละปี จะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย – ชาวลาว หลั่งไหลมานมัสการพระธาตุพนมเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีกำหนดการ และไม่มีการนัดหมายแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต่อไปว่า  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เผยแพร่เกียรติคุณพระรัตนตรัย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นจึงได้มีการจัดงานนมัสการพระธาตุพระพนม ประจำปี 2556 เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยภายในจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การละเล่นพื้นเมือง การแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน ตลอดจนกิจกรรมที่สำคัญ ๆ  เช่น การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา การปาฐกถาธรรม การเวียนเทียนรอบพระธาตุพนมทุกคืน นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ จังหวัดนครพนมร่วมกับแขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขตได้อนุญาตให้ประชาชนชาวไทยและชาวลาว ข้ามฝั่งไปมาตลอด 9 วัน โดยจำกัดพื้นที่ให้อยู่เฉพาะบริเวณงาน

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่า องค์พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนม เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาว งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมคืองานประเพณียิ่งใหญ่ที่ชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงได้ร่วมกันจัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน  ถือเป็นแบบอย่างอันดีในการส่งเสริมประเพณีเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางสังคม  องค์พระธาตุพนมเจดีย์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนา  แสดงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี  พุทธศาสนิกชนต่างพากันหลั่งไหลมารวมตัวกันด้วยจิตใจศรัทธาอย่างแท้จริงโดยไม่มีการนัดหมาย  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จังหวัดนครพนมมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเศรษฐกิจของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง  ทำให้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม มีแหล่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมของสองฝั่งโขงเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครพนมในด้านต่าง ๆ ตลอดมา  โดยเฉพาะการร่วมมือกันจัดงานนมัสการพระธาตุพนมให้เป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์และเป็นประเพณีที่ชาวนครพนมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ยึดถือปฏิบัติมาอย่างเหนียวแน่น  แสดงถึงการสืบต่อประเพณีอันดีงามและเป็นการรักษามรดกอันล้ำค่าให้ดำรงมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2556 โดยลั่นฆ้องชัยปล่อยลูกโป่งพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ย้ำฆ้องกลอง ระฆังและจุดพลุ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมนำประกอบพิธีถวายสักการะองค์พระธาตุพนม การแสดงรำบูชาพระธาตุพนม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมฟ้อนรำในเพลงเบิ่งนครพนมร่วมกับคณะนักเรียนที่มาแสดงการฟ้อนรำในงานพระธาตุพนม  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินพบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับจำนวนมากอย่างเป็นกันเอง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร---------------------------------กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

นราวุธ สักลอ รายงาน

จักรกฤช พันธุ์หอ ถ่ายภาพ


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556 Reviewed by Sopheap Chhin on 5:35:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.