กรมศาสนาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556

กรมศาสนาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556

กรมศาสนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ 21 – 25 ก.พ. 56

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำศิลปิน ดารา นักเรียนและเยาวชน มาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556 แก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดา พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ในครั้งพุทธกาลตรงกับคืนวันเพ็ญ เดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ด้วยการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสำหรับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556 ในส่วนกลาง จัดที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจะมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา นิทรรศการวันมาฆบูชา ในส่วนภูมิภาค จัด ณ วัดหรือศาสนสถานตามที่จังหวัดกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม สำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมศาสนา โทร 02 422 8811 หรือ www.dra.go.th................................................................กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

วีรพงษ์ รายงาน
กรมศาสนาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556  กรมศาสนาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556 Reviewed by Sopheap Chhin on 9:23:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.