นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC เรื่อง “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC เรื่อง “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC เรื่อง “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC เรื่อง “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC  นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC เรื่อง “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC Reviewed by Sopheap Chhin on 6:43:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.