สมาพันธุรกิจเขตคันไซแสดงความสนใจลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

สมาพันธุรกิจเขตคันไซแสดงความสนใจลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายโชสุเกะ โมะริ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจเขตคันไซและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักธุรกิจญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการสนทนามีดังนีนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับนายโชสุเกะ โมะริ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจเขตคันไซ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักธุรกิจในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเขตคันไซ พร้อมแสดงความรู้สึกยินดีที่นักธุรกิจเขตคันไซให้ความสนใจในการลงทุนและการขยายการลงทุนในไทย ซึ่งนายโชสุเกะ โมะริ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ของนักธุรกิจเขตคันไซกับไทยที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบายของไทยที่จะพัฒนา SMEs  ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    พร้อมชื่นชมญี่ปุ่นที่สามารถดึงอัตลักษณ์ของชุมชนให้กลายมาเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยนายโชสุเกะ โมะริ ก็เห็นด้วยที่ไทยสนใจในการพัฒนา SMEs  เพราะธุรกิจนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาว และญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการค้นคว้าและพัฒนา

พร้อมกันนี้ นายโชสุเกะ โมะริและคณะนักธุรกิจแสดงความสนใจลงทุนในแผนพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ที่จะทำให้ลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียนมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากยิ่งขึ้น และจะทำให้สามารถผลิตและการส่งออกไปยังประเทศที่สามได้

นอกจากนี้ ทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยไทยเห็นว่าญี่ปุ่นสามารถมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาโครงการทวายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงยินดีที่ภาคเอกชนญี่ปุ่นจะร่วมสนับสนุนโครงการสำคัญนี้ ซึ่งปัจจุบันโครงการทวายมีความร่วมมือใน 2 ระดับ คือระดับรัฐบาลและระดับภาคเอกชน โดยญี่ปุ่นสามารถมีส่วนร่วมในทั้ง 2 ระดับ

ในตอนท้าย ทั้งสองได้เห็นพ้องตรงกันว่า ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) ที่ทั้งไทยและญี่ปุ่นมีข้อตกลงกันจะช่วยเสริมสร้างการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น รวมถึงความตกลงTPP ที่ไทยและญี่ปุ่นกำลังพิจารณราเข้าร่วม เพราะจะช่วยผลักดันให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกันในวงกว้าง

******************

วิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก


สมาพันธุรกิจเขตคันไซแสดงความสนใจลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย  สมาพันธุรกิจเขตคันไซแสดงความสนใจลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย Reviewed by Sopheap Chhin on 5:31:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.