สธ. สั่งรพ.ทุกแห่ง เตรียมพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย หากเกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าช่วงเมษายน

สธ. สั่งรพ.ทุกแห่ง เตรียมพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย หากเกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าช่วงเมษายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และให้รพ.ทุกแห่งเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมใช้งานหากเกิดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าช่วงเดือนเมษายนจากประเทศพม่าปิดซ่อมท่อส่งก๊าซ

 นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการประหยัดไฟฟ้าของกระทรวงสาธารณสุขตามมติครม.ที่ให้ทุกหน่วยงานประหยัดไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 10 ช่วงเดือนเมษายน 2556 เนื่องจากประเทศพม่าปิดซ่อมบำรุงแหล่งขุดเจาะก๊าซ อาจทำให้ประเทศไทยขาดแคลนก๊าซในการผลิตกระแสไฟฟ้า ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางมาตรการประหยัดไฟไว้พร้อมแล้ว โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งลดการใช้ไฟฟ้าตามแนวทางของรัฐบาล ปิดไฟในจุดที่ไม่จำเป็น เช่น อาคารสำนักงาน หอพัก ทางเดิน ลดปริมาณการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และจะเจรจากับการไฟฟ้าให้จัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขไว้ในลำดับต้นๆ ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย


นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง ให้มีสภาพความพร้อม สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเตรียมเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นกรณีฉุกเฉิน ในกรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย


******************************************** 20 กุมภาพันธ์ 2556
สธ. สั่งรพ.ทุกแห่ง เตรียมพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย หากเกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าช่วงเมษายน  สธ. สั่งรพ.ทุกแห่ง เตรียมพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย หากเกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าช่วงเมษายน Reviewed by Sopheap Chhin on 4:39:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.