นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชา เรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชา เรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชา เรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีนายหทัย อู่ไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าว ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชา เรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชา เรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” Reviewed by Sopheap Chhin on 6:39:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.