บริษัทหัวเว่ยแสดงความสนใจร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของไทย

บริษัทหัวเว่ยแสดงความสนใจร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของไทย

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 8.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางซุน หยา ฟาง ประธานกรรมการบริษัท หัวเว่ย(เทคโนโลยี) จำกัด และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการสนทนามีดังนี

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับนางซุน หยา ฟาง และคณะผู้บริหารในโอกาสเดินทางเยือนและแสดงความขอบคุณที่บริษัทหัวเว่ยสนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและเห็นว่า เทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ยมีความหลากหลายและสามารถนำมาใช้ร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย เช่น ด้านการศึกษาและสาธารณสุข นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีไอทีที่บริษัทหัวเว่ยมี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยที่กำลังเร่งรัดพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง และมีคุณภาพ เพื่อรองรับ AEC และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

 


นางซุน หยา ฟาง ได้นำเสนอระบบเทคโนโลยีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและบริการพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาโครงข่ายการให้บริการการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล(Smart-Education) ระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต(Smart-Health) การให้บริการของภาครัฐทางการออนไลน์(Smart-Government) และระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร(Smart-Agriculture) โดยบริษัทหัวเว่ยสนับสนุนนโยบายของไทยที่กำลังเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ทั้งการยกระดับด้านการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนไทยผ่านE-Learning การขยายโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  การขยายการบริการและธุรกรรมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และยินดีสนับสนุนและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เพื่อการดำเนินนโยบายดังกล่าว

*******************

วิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก
บริษัทหัวเว่ยแสดงความสนใจร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของไทย บริษัทหัวเว่ยแสดงความสนใจร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของไทย Reviewed by Sopheap Chhin on 9:25:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.