รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมทั้งมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร บุรีรัมย์ และมุกดาหาร)

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร บุรีรัมย์ และมุกดาหาร) พร้อมทั้งมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ที่วัดป่าศรีสว่าง ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดบุรีรัมย์ ที่บ้านตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง และบ้านโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดมุกดาหาร ที่บ้านนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง ที่บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล และที่หมู่บ้านทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่

การลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร รวมถึงความพร้อมในการใช้งานของบ่อน้ำบาดาล , จุดจ่ายน้ำถาวร , ระบบประปาบาดาล , ระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงที
รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Reviewed by Sopheap Chhin on 5:40:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.