“สธ.”จัดแข่งขันกีฬาสามัคคี ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ฟิตสุขภาพ เป็นต้นแบบการออกกำลังกาย


เย็นวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2556) ที่สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจุดคบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 จัดระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคบเพลิงไปจุดที่กระถางคบเพลิง นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬาสมัครเล่นกล่าวปฏิญาณตนและขบวนพาเหรดของหน่วยงานในสังกัดและองค์กรภายใต้กำกับ เช่น องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งหมด 13 หน่วยงาน ประมาณ 5,000คน


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที เพื่อสร้างสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้หัวใจ ปอด และระบบการไหลเวียนโลหิต ซึ่งเป็นระบบสำคัญของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการป่วยจากโรคต่างๆ และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศและประชาชน ผลการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายของประชากรไทยอายุ 11 ปี ขึ้นไป ล่าสุดในปี 2554  พบว่ามีผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพียง 15.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26 ของประชากรวัยนี้ที่มีทั้งหมด 57.7 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีขึ้น ซึ่งนอกจากจะสร้างความรัก ความสามัคคีบุคลากรในหน่วยงาน แล้วยังเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนด้วย

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กีฬาสามัคคีครั้งนี้ จัดการแข่งขันทั้งหมด 13 ประเภทได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล   ชาย-หญิง ประเภททั่วไปและประเภทอาวุโส ฟุตบอล กรีฑา ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ปาเป้า เปตอง ว่ายน้ำ และหมากกระดาน  นอกจากนี้ยังได้จัดประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ด้วย ในการเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีวันนี้ ได้จัดแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมผู้บริหารส่วนกลางประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี รองอธิบดี นำทีมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับทีมผู้บริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ

นอกจากนี้ในระหว่างการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย เช่นการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด ออกกำลังกายโดยใช้แรงต้าน ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายโดยใช้ฟุตบอล และการยืดเหยียดและออกกำลังกาย  ในวัยทำงาน เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป  

ทั้งนี้ ในวันปิดการแข่งขัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 น. จะมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กับทีมผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะลงสนามเป็นประธานในการเปิดแข่งขันด้วยตนเอง***********************************     18 กุมภาพันธ์ 2556
“สธ.”จัดแข่งขันกีฬาสามัคคี ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ฟิตสุขภาพ เป็นต้นแบบการออกกำลังกาย  “สธ.”จัดแข่งขันกีฬาสามัคคี ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ฟิตสุขภาพ เป็นต้นแบบการออกกำลังกาย Reviewed by Sopheap Chhin on 5:33:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.