นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท

วันนี้ ( 8มี.ค.56) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองในพิธีเปิดนิทรรศการ  “THAILAND  2020  ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก” เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและนักลงทุนเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ ตามร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน 2 ล้านล้านบาท โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะทูตานุทูต และประชาชนได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ และได้เห็นความพร้อมเพรียงของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้น คือการพัฒนาระบบการขนส่งทางด้านการคมนาคม ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเศรษฐกิจโลกกำลังเคลื่อนย้ายมาที่เอเชีย และประเทศไทยได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์จึงต้องมีการเตรียมพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุน 2 ล้านล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งของภูมิภาค

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และลดการสูญเสียพลังงานทางด้านเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำความเจริญเติบโตขยายไปยังเมืองต่าง ๆ และสามารถทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น  ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่และสำคัญ   ดังนั้นรัฐบาลจึงจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบเจตนารมณ์ของการจัดนิทรรศการ THAILAND  2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชน  เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้อนาคตของประเทศไทยและลูกหลานมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นทุกช่องทาง โดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนต่อไป

--------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก  นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก Reviewed by Sopheap Chhin on 10:24:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.