ธสน. ปล่อยกู้ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาครองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ เชื่อมโยงการสื่อสารโทรคมนาคมใน AECธสน. ปล่อยเงินกู้ระยะยาว 150 ล้านบาทแก่ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการขยายโครงข่ายระบบสื่อสารความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นภายในประเทศ และใช้เป็นฐานเชื่อมโยงการสื่อสารไปยังประเทศอื่นๆ ใน AEC ปี 2558

EXIM Thailand provides a term loan of 150 million baht to Symphony Communication Public Company Limited (SYMC) in support of its service expansion to cater for increasing domestic demand and an expanding network reach into the AEC countries in 2015.

 นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และนางสาวบุษกร  จารุวชิราธนากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ ธสน. จำนวน 150 ล้านบาท ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทนำไปใช้ขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมภาคตะวันออกทั้งหมด รวมถึงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาค รองรับการขยายตัวของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G โทรทัศน์ระบบดิจิตอล เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมในปีนี้
 

ธสน. ให้การสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวแก่ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ในครั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบทบาทของ ธสน. ในการทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างสำนักงานสาขาภาคตะวันออกและศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรอง (Disaster Recovery Operation Center : DROC) และขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาคตามจังหวัดหัวเมืองหลักทั่วประเทศ อาทิ ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต สงขลา เป็นต้น รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G โทรทัศน์ระบบดิจิตอล การให้บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม และโครงข่ายส่วนบุคคลในประเทศไทย ด้วยความเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทซึ่งดำรงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในระหว่างการขยายกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่เน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลักรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมานานกว่า 8 ปี การให้บริการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทได้เปิดบริการวงจรสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558
      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร ธสน. สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-7
Mr. Kanit Sukonthaman, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), Mr. Kranphol Asawasuwan, President of SYMC and Ms. Bussakorn Jaruwachirathanakul, Executive Vice President for Finance, Accounting and Administration, SYMC, signed a loan agreement worth 150 million baht to finance its service expansion and development to meet growing domestic and regional demand in 2013 for telecom network services arising from 3G mobile phone system, digital broadcast, cable and satellite television, and private network at EXIM Thailand’s Head Office on February 28, 2013.

In line with its role as “development bank,” EXIM Thailand extended its support to SYMC’s telecom network service expansion and development including the construction of Eastern Thailand branch office and Disaster Recovery Operation Center (DROC). Realizing the potential of SYMC, which is listed on the Stock Exchange of Thailand, EXIM Thailand aims to support SYMC’s fiber optic cable network expansion to cater for rising demand for 3G mobile phone system, digital broadcast, cable and satellite television, and private network in major cities nationwide such as Chonburi, Chiangmai, Phitsanulok, Khon Kaen, Nakorn Ratchasima, Phuket and Songkhla. With over eight years of experience, SYMC is Thailand’s major telecom network service provider whose quality of service has achieved universal standard. SYMC also launched the International Private Leased Circuit (IPLC) to expand its network connection into neighboring countries in preparation for the full advent of ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.

For further information, please contact Public Relations Division, Office of Top Management
Tel. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ext. 1140-7

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ธสน. ปล่อยกู้ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาครองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ เชื่อมโยงการสื่อสารโทรคมนาคมใน AEC ธสน. ปล่อยกู้ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาครองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ เชื่อมโยงการสื่อสารโทรคมนาคมใน AEC Reviewed by Sopheap Chhin on 12:21:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.