นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ในโอกาสการเยือนประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในการเยือนประเทศยุโรปเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 4-7มีนาคม 2556

วันนี้ (4 มี.ค. 56) เวลา 05.25 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ ประกอบไปด้วย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ เดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงแรม Sheraton Stockholm ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก


ประเทศสวีเดนตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปเหนือ มีขนาดเกือบเท่าประเทศไทย โดยมีประชากรประมาณ 9.49 ล้านคนเท่านั้น ทำให้แรงงานภายในประเทศมีน้อย เศรษฐกิจของประเทศสวีเดนส่วนใหญ่จึงเน้นพึ่งพาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงมากกว่าการเกษตร และจากการสนับสนุนด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สูงมาก ทำให้สวีเดนเป็นประเทศผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนา ที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำ ความร่วมมือด้านการวิจัย และ ICT จึงเป็นโอกาสอันดีของไทยที่นายกรัฐมนตรีจะได้ศึกษาดูงานพัฒนาการและศักยภาพเหล่านี้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของไทย

ด้านการค้า การลงทุน ปัจจุบันสวีเดนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 33 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ในกลุ่มประเทศสมาชิก EU โดยเมื่อปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 1505 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 928 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีจำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุนจากสวีเดนขยายตัวและมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมตอกย้ำถึงความประสงค์ของไทยที่จะเป็นพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้ (reliable partner) ของสวีเดนและสหภาพยุโรป

อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญที่จะหารือข้อราชการกับ นายเฟรดริก ไรน์เฟลด์ท (Fredrik Reinfeldt) นายกรัฐมนตรีสวีเดน และเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน รวมถึงศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เมืองต้นแบบ “ซิมไบโอซิตี้” (SymbioCity)

นอกจากนี้ มีคณะนักธุรกิจชั้นนำของไทยร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สาขาหลัก 5 สาขา ที่ร่วมเดินทางไปด้วย คือ สาขาอาหาร สาขาพลังงาน/เศรษฐกิจสีเขียว สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาสินค้าดีไซน์/เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาการธนาคาร โดยคณะภาคเอกชนไทยที่ร่วมเดินทางกับคณะครั้งนี้จะได้พบหารือเพื่อจับคู่และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนสวีเดน พร้อมได้เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยโดยรวม และผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถเพิ่มปริมาณการ ส่งออกสินค้าจากไทยสู่ยุโรปได้มากยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ในโอกาสการเยือนประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการ  นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ในโอกาสการเยือนประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการ Reviewed by Sopheap Chhin on 12:24:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.