นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาสวีเดนร่วมส่งเสริมสัมพันธภาพรัฐสภาไทยและสวีเดน

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี กับนายแพร์ เวสเตอร์เบิร์ก(Per Westerberg)ประธานรัฐสภาสวีเดน พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวีเดน ณ รัฐสภาสวีเดน ดังนี้

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและนายแพร์ เวสเตอร์เบิร์ก (Per Westerberg) ประธานรัฐสภาสวีเดน ร่วมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทย-สวีเดน เป็นกลไกเพิ่มพูนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ รัฐสภาสวีเดนเป็นระบบรัฐสภาเดี่ยว ใช้ชื่อว่า Riksdagen(ริกส์ดาเกน) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 349 คน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และในปัจจุบัน รัฐสภา
สวีเดนได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สวีเดน โดยใช้ชื่อว่า Swedish-Thai Parliamentary Network เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาฯ ต่างเห็นถึงความสำคัญที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านรัฐสภา นอกเหนือจากความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านอื่นๆที่ดำเนินไปด้วยดีและมีความใกล้ชิด โดยไทยและสวีเดนมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านสำคัญ เช่นความเป็นราชอาณาจักร และครองความเป็นเอกราช และสวีเดนมีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงศักยภาพของไทย เห็นได้จากปัจจุบัน มีบริษัทสวีเดนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 3 จากสหภาพยุโรป และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปไทยปีละถึง 350,000 คน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและชาวสวีเดนที่มีต่อเสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจไทยได้อย่างชัดเจน โดยประธานรัฐสภาฯ ยินดีที่จะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันผลักดันการลงทุนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในโอกาสนี้ ประธานรัฐสภาฯได้นำนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมรัฐสภาสวีเดน และมีการซักถามเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น พลังงาน การจัดทำ FTA Thai –EU ปัญหาชายแดนภาคใต้ การยุติการค้างาช้าง การปราบปรามยาเสพติด การป้องกันภัยสึนามิ และพัฒนาการในเมียนมาร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล ก่อนจบการเยี่ยมชม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญประธานรัฐสภาสวีเดนเยือนประเทศไทยในอนาคตอันใกล้
นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาสวีเดนร่วมส่งเสริมสัมพันธภาพรัฐสภาไทยและสวีเดน  นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาสวีเดนร่วมส่งเสริมสัมพันธภาพรัฐสภาไทยและสวีเดน Reviewed by Sopheap Chhin on 11:17:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.