นายกรัััฐมนตรีีเดินทางเยือนสวีเดน


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนราชอาณาจักรสวีเด­นอย่างเป็นทางการ 4 มีนาคม 2556
นายกรัััฐมนตรีีเดินทางเยือนสวีเดน นายกรัััฐมนตรีีเดินทางเยือนสวีเดน Reviewed by Sopheap Chhin on 4:38:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.