ข่าวเด่น


Morgan Stanley มั่นใจเศรษฐกิจไทยแนวโน้มดี นโยบายของรัฐบาลนำไปสู่ประเทศการพัฒนาประเทศที่แท้จริง

นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลัง ผู้บริหารระดับสูงของ Morgan Stanley นาย Ruchir  Sharma, Head of Morgan Stanley Investment Management’s (MSIM) Emerging Market Equities and Global Macro Funds พบนายกรัฐมนตรีว่า Morgan Stanleyมั่นใจในแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ ดังนี้


นาย Ruchir Sharma ซึ่งนับเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยที่สุดของบริษัท Morgan Stanley และยังได้รับการยอมรับในฐานะนักคิดชั้นนำของโลก มีผลงานการเขียนหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือขายดี ชื่อ Breakout Nation: In Pursuit of the Next Economic Miracle ซึ่งเป็นหนังสือที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ในโลกรวมถึงประเทศไทย โดยนาย Sharma ได้แสดงความความคิดเห็นว่า การบริหารงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความมีเสถียรภาพมากขึ้นและมีพลังใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ (fresh energy) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง ภายหลังจากการชะงักงันทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความสำคัญแก่ประชาชนยากจนในชนบท เป็นทิศทางที่ถูกต้องในการสร้างพลังและการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งหากประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างของรายได้และการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทได้ ไทยจะสามารถก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงานและอธิบายถึงทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันมาจากการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลเองให้ความสำคัญแก่การสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ ซึ่งนาย Sharma เห็นว่า ความเข้มแข็งทางการเมืองนับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ นาย Sharma ได้สนใจเกี่ยวกับเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องการเห็นความสำเร็จใน 3 เป้าหมายหลัก  ได้แก่ 1) การกระจายรายได้สู่ประชาชน (Income Distribution) เพื่อลดช่องว่างทางรายได้  2) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (sustainable growth) ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการน้ำ การจัดโซนนิ่งภาคเกษตร เพื่อสร้างอุปทานในประเทศ (domestic demand) เพื่อทดแทนการพึ่งพาการส่งออก 3. การปรับโครงสร้างประเทศ และจัดวิธีการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ

นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึง แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และความได้เปรียบของประเทศไทยในการเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสำหรับนักลงทุน และเชิญชวนให้บริษัท Morgan Stanley ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา*********************************

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ข่าวเด่น ข่าวเด่น Reviewed by Sopheap Chhin on 12:40:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.