นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประธานสมาพันธ์ธุรกิจเขต คันไซ ประเทศญี่ปุ่นและคณะเข้าพบ


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประธานสมาพันธ์ธุรกิจเขต คันไซ ประเทศญี่ปุ่นและคณะเข้าพบ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายโซสุเกะ โมะริ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจเขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่นและคณะเข้าพบ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและเขตคันไซ พร้อมทั้งขอทราบนโยบายเศรษฐกิจของไทย โอกาสทางธุรกิจและสาขาใหม่ในไทย ภายใต้ AEC ปี 2558 โดยมีนายปิยวัชร นิยมฤกษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประธานสมาพันธ์ธุรกิจเขต คันไซ ประเทศญี่ปุ่นและคณะเข้าพบ  นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประธานสมาพันธ์ธุรกิจเขต คันไซ ประเทศญี่ปุ่นและคณะเข้าพบ Reviewed by Sopheap Chhin on 12:34:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.