รมช.ศธ.เร่งสถานศึกษาแก้ปัญหายาเสพติด


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวานนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำถึงมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยแบ่งภารกิจการแก้ปัญหายาเสพติดออกเป็น ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง และ ๒. การบำบัดรักษาเด็กที่ติดยาเสพติด รวมถึงวิธีการกำกับติดตามไม่ให้เด็กที่เคยติดยาเสพติดแล้วกลับไปติดอีก ขณะเดียวกันได้ให้แต่ละองค์กรหลักของ ศธ.ไปตรวจสอบงบประมาณและแผนงานการแก้ปัญหาดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร หรือหากหน่วยงานใดมีแผนการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดที่ประสบผลสำเร็จก็ให้พิจารณาว่าจะสามารถต่อยอดได้อย่างไร

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละองค์กรหลักไปดูสถานศึกษาในสังกัดของตนเองว่ามีสถานศึกษาใดบ้างที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหายาเสพติด เช่น มีร้านเหล้าหรือร้านเกมอยู่รอบๆ สถานศึกษา เป็นต้น และให้จัดอันดับสถาบันการศึกษาที่มีความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย รวมถึงเฝ้าระวังนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งกรณีที่เป็นผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา โดยให้มารายงานผลในการประชุมเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ และจะมีการพิจารณารางวัลสำหรับผู้บริหารและครูที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดได้ดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ตนจะลงไปติดตามผลการดำเนินการด้วยตนเองอย่างน้อย ๒ เดือนครั้ง เพื่อให้แก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวศศิพิชญ์ / สรุป
ศุภชัย / ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.
รมช.ศธ.เร่งสถานศึกษาแก้ปัญหายาเสพติด  รมช.ศธ.เร่งสถานศึกษาแก้ปัญหายาเสพติด Reviewed by Sopheap Chhin on 4:47:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.