กรมสรรพากร มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยด้วยดนตรีในโครงการ “คุณ คือ คนดี…ที่เสียภาษีถูกต้อง”


วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2556) ดร.สาธิต  รังคสิริ  อธิบดีกรมสรรพากร  แถลงข่าวโครงการ “คุณ  คือ  คนดี…ที่เสียภาษีถูกต้อง”  หวังใช้สุนทรียศาสตร์ด้านดนตรีพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเครื่องดนตรีที่มาจากภาษีประชาชน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร

ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “โครงการ “คุณ คือ คนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง” เป็นกิจกรรมที่กรมสรรพากรได้จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว   โดยจัดสรรงบประมาณจากภาษีของประชาชนเพื่อสร้างประโยชน์คืนให้แก่สังคม  สำหรับปีนี้มีนโยบายสนับสนุนเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนที่มีความต้องการนำเครื่องดนตรีไปใช้พัฒนาศักยภาพเด็กและเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงและเห็นคุณค่าของดนตรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากแนวคิด  ‘ดนตรีสร้างเด็กดี’ และมุ่งหวังปลูกจิตสำนึก  สร้างค่านิยมในสังคมให้ตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองดีเสียภาษีถูกต้อง  จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 สามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.rd.go.th  โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเครื่องดนตรีและการอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน   ผ่านกิจกรรม ‘มหัศจรรย์ตัวโน๊ต 5 เสียง’ ซึ่งเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านดนตรี ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเครื่องดนตรี และนิยมใช้ในการแต่งเพลงพื้นบ้านในหลาย ๆ ชนชาติ โดยโน๊ต 5 ตัวนี้จะเป็นโจทย์ให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาดนตรีของตัวเองผ่านการด้นสด (โดยมีครูแนะนำ) ซึ่งจะทำให้สมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”


ภายในงานแถลงข่าว นอกจากจะได้พบกับการแสดงชุด ‘มหัศจรรย์ตัวโน๊ต  5 เสียง’ แล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ ‘ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน’ โดย ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร  นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสมองเด็ก คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการ กิจกรรมสังคมและคุณภาพชีวิต หอการค้าไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ คุณสหรัถ สังคปรีชา สมาชิกวงนูโวและคณะกรรมการตัดสินรายการ The Voice Thailand-ตัวจริง เสียงจริง

มหัศจรรย์ตัวโน๊ต 5 เสียง  ซึ่งโครงการ “คุณ คือ คนดี…ที่เสียภาษีถูกต้อง” หยิบยกมาเป็นหัวใจสำคัญในกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในครั้งนี้ เพราะกรมสรรพากรมุ่งหวังที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเยาวชนให้เติบโตอย่างมั่นคง  ดีงามและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมไทย รวมทั้งจะเป็นฐานภาษีที่ยั่งยืนและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไป

กรมสรรพากร  เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน
ส่วนประชาสัมพันธ์   สำนักบริหารกลาง   กรมสรรพากร
เลขที่ 90  ถนนพหลโยธิน 7  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0 2272 9529-30   โทรสาร 0 2617 3324  หรือ  RD Call Center 1161

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยด้วยดนตรีในโครงการ “คุณ คือ คนดี…ที่เสียภาษีถูกต้อง”  กรมสรรพากร มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยด้วยดนตรีในโครงการ “คุณ คือ คนดี…ที่เสียภาษีถูกต้อง” Reviewed by Sopheap Chhin on 3:59:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.