นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมไทย : ผู้บริหารโรงงานต้องปรับตัวอย่างไร”
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมไทย : ผู้บริหารโรงงานต้องปรับตัวอย่างไร”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมไทย : ผู้บริหารโรงงานต้องปรับตัวอย่างไร” โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ถนนศรีวรา กรุงเทพฯนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมไทย : ผู้บริหารโรงงานต้องปรับตัวอย่างไร”  นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมไทย : ผู้บริหารโรงงานต้องปรับตัวอย่างไร” Reviewed by Sopheap Chhin on 12:38:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.