หมอประดิษฐ เตรียมหารือเบลเยียมพัฒนาวิชาการแพทย์ และร่วมผลิตยาหมดสิทธิบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมหารือรัฐบาลเบลเยียมด้านการพัฒนาวิชาการแพทย์ และการร่วมลงทุนผลิตยาหมดสิทธิบัตร โครงการเมดิคัล ฮับ ในโอกาสมกุฎราชกุมารฟิลิปป์ และพระชายาเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2556

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2556) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังต้อนรับนายมาร์ค มีคีลเซิล (H.E. Mr. Marc Michielsen) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยและคณะ เข้าพบหารือเกี่ยวกับการเสด็จเยือนประเทศไทยของมกุฎราชกุมารฟิลิปป์ แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม พร้อมด้วยเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา และคณะนักธุรกิจเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556 ว่า การเสด็จมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งรัฐบาลเบลเยียมต้องการทราบความต้องการของประเทศไทย ในด้านธุรกิจและด้านวิชาการ

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวต่อว่า ในการเสด็จเยือนไทยครั้งนี้ มกุฎราชกุมารฟิลลิปป์ได้โปรดเกล้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยและคณะ เข้าหารือข้อราชการที่โรงแรมเซนท์ รีจิส ในช่วงบ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2556 โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในเรื่องการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ ชีวการแพทย์ (Biomedical) ระบบสุขภาพ (Health Care) และอุตสาหกรรมด้านยา (Pharmaceuticals) ซึ่งทางเบลเยียมได้มีความก้าวหน้าในเรื่องการวิจัยทางคลินิกสำหรับพัฒนาวัคซีนใหม่ การบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรตอน เทอราปี (Proton Therapy) ซึ่งทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลไทย ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ หรือเมดดิคัล ฮับ และความเป็นเลิศทางวิชาการของภูมิภาค โดยไทยจะเชิญชวนภาคธุรกิจของเบลเยียมร่วมลงทุนผลิตยาที่หมดสิทธิบัตรแล้วกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการพึ่งพายาจากต่างประเทศ จะทำให้คนไทยได้ใช้ยาคุณภาพดี ราคาถูก


นอกจากนี้ ไทยจะหารือเรื่องการส่งแพทย์ไทยไปร่วมทำวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์สมัยใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทย์ของเบลเยียมซึ่งทางเบลเยียมมีความต้องการแพทย์จากไทย เนื่องจากแพทย์ไทยมีชื่อเสียงในเรื่องการพัฒนาด้านนี้ โดยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ ต่อไป ซึ่งจะเป็นการต่อยอดโครงการเมดดิคัล ฮับของไทย

กุมภาพันธ์6/7 ********************************  28 กุมภาพันธ์ 2556
หมอประดิษฐ เตรียมหารือเบลเยียมพัฒนาวิชาการแพทย์ และร่วมผลิตยาหมดสิทธิบัตร หมอประดิษฐ เตรียมหารือเบลเยียมพัฒนาวิชาการแพทย์ และร่วมผลิตยาหมดสิทธิบัตร Reviewed by Sopheap Chhin on 4:01:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.