นายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 600 ล้านบาท

นรม.ระบุรัฐบาลต้องการเห็นการพัฒนาการเชื่อมโยงพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง เน้นให้เป็นพื้นที่ของการขนส่งโลจิสติก และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (31 มี.ค.56) เวลา 13.20 น. ณ ชั้น 1 อาคารราชนครรินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2556 ถึงการอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการว่าโดยเฉลี่ยมีการอนุมัติงบประมาณลงไปในพื้นที่ 5 จังหวัด จังหวัดละ 100 ล้านบาท รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดอีก 100 ล้าน รวมทั้งหมด 600 ล้านบาท เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่รวมโครงการที่มีการเสนอนอกกรอบงบประมาณ โดยเรื่องดังกล่าวคงต้องไปดูในรายละเอียด และมีการตกลงอีกครั้งหนึ่ง


นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า เบื้องต้นที่มีการสนับสนุนงบประมาณลงไปนั้น รัฐบาลต้องการเห็นการพัฒนาในการ เชื่อมโยงพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง ซึ่งจะเน้นเป็นพื้นที่ของการขนส่งโลจิสติก ตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบังลงไป นอกจากนี้ยังต้องการเห็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางนั้นก็ต้องการเชื่อมโยง เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมรวมไปถึงเชิงนิเวศ

----------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

นราวุธ รายงาน
นายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 600 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 600 ล้านบาท Reviewed by Sopheap Chhin on 9:28:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.