ไทย-ลาว เตรียมหารือคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ที่เชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ระหว่างการประชุมผู้นำ ACMECS เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามความตกลงที่มีไว้ โดยนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีไทยและลาวยืนยันถึงความสำคัญของกรอบความร่วมมือ ACMECS โดยเห็นว่าเป็นความร่วมมือที่ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปข้างหน้าร่วมกัน และยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-ลาวมีความใกล้ชิดในทุกด้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญสปป.ลาวเข้าร่วมการประชุม JC ครั้งที่ 18 ที่
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายเดือนนี้ ซึ่งจะมีประเด็นหารือที่สำคัญ อาทิ การยกระดับและเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติม ความร่วมมือตามแนวชายแดน เศรษฐกิจ การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพลังงาน ทั้งนี้ ไทยและลาวเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ ไทยเชิญลาวร่วมประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และถือโอกาสนี้ เชิญนายกรัฐมนตรีลาว เยือนไทยอย่างเป็นทางการ และการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ว่างเว้นมา 8 ปีแล้ว เพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีลาวตอบรับคำเชิญทั้ง 3 โอกาส นายกรัฐมนตรีทั้งสองใช้โอกาสนี้ ติดตามความคืบหน้าในโครงการต่างๆ การพัฒนาความเชื่อมโยงคมนาคมทั้งระหว่างไทยและลาว รวมถึงในอนุภูมิภาค เช่น การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่มีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ และอาจจัดพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปีนี้ได้ โครงการสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในประเทศลาว และที่เชื่อมโยงไทยกับลาว และชื่นชมการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ที่ช่วยผลักดันให้มีการอำนวยความสะดวกการขนส่งระหว่างกันอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะนอกเหนือจากเส้นทาง EWEC โยไทยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้าไปลงทุนตามเส้นทางดังกล่าว ในโอกาสที่ สปป.ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมนี้ ไทยพร้อมที่จะเปิดกว้างให้เมียนมาร์และกัมพูชาเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมดังกล่าวในรูปแบบที่ฝ่ายลาวในฐานะเจ้าภาพเห็นสมควร นอกจากนี้ การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 9 ประสบผลสำเร็จด้วยดี และผู้นำทั้งสองเห็นควรเร่งรัดการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนตามที่ได้หารือกันในที่ประชุมให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อีกทั้ง ไทยยินดีสนับสนุนในหลักการในก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและลาวควรหารือกันอย่างละเอียดทั้งในเชิงเทคนิคและการก่อสร้าง ความคุ้มค่าและเหมาะสมว่าจะสร้างเป็นสะพานสำหรับรถไฟหรือรถยนต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค ไทยเสนอให้สปป.ลาวจะพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ACMCS Single Visa ซึ่งเวียดนามกำลังพิจารณาเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีลาวได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ว่าด้วยการส่งเสริม Contact Farming ภายใต้กรอบ ACMECS

ไทย-ลาว เตรียมหารือคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ที่เชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ไทย-ลาว เตรียมหารือคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ที่เชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ Reviewed by Sopheap Chhin on 7:52:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.