นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จจากการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี โดยถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรก และในการหารือกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ได้มีการเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีช่องทางติดต่อประสานงานในการหารือและติดตามความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติ ที่ปาปัวนิวกินีสนับสนุนคนไทยให้เข้ามาลงทุน และจะใช้คณะทำงานดังกล่าวหารือในรายละเอียด

สำหรับสินค้าเกษตร จะให้มีความร่วมมือด้านการผลิตสินค้าแปรรูป เนื่องจากปาปัวนิวกินีมีสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเพิ่มการส่งออกสินค้าของไทย


สำหรับข้าว ปาปัวนิวกินีนิยมบริโภคข้าวไทย โดยไทยและปาปัวนิวกินีจะส่งเสริมการนำเข้าข้าวไทย

นอกจากนี้จะขยายความร่วมมือด้านการประมง อุตสาหกรรมก่อสร้าง และความร่วมมือทางวิชาการ ที่ไทยให้ความช่วยเหลือในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นโอกาสให้คนไทยและคนปาปัวนิวกินีไปมาหาสู่กัน รวมทั้งการผ่อนปรนเรื่องวีซ่าด้วย ทั้งนี้ไทยและปาปัวนิวกินีจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น การยกเลิกภาษีซ้ำซ้อน ทั้งนี้สำหรับมูลค่าการค้า ไทยและปาปัวนิวกินีจะรักษาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี  นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี Reviewed by Sopheap Chhin on 8:28:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.